Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. Six Sigma Yellow Belt, Green Belt, Black Belt képzések - LEAN SIX SIGMA tanácsadás

Lean Six Sigma folyamatfejlesztes
|

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerreTel.: +36 30 650 7588info@cashflownavigator.hu

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzések

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT KÉPZÉS


A képzés alapja:

A multinacionális vállalatok a klasszikus Lean eszközök készségszintű alkalmazása mellett minimálisan 3 statisztikai problémamegoldó eszköz ismeretét és gyakorlati alkalmazását követelik meg folyamatjavító munkatársaiktól, valamint üzleti partnereiktől. Ezek sorban
 • Mérőrendszer elemzés
 • Folyamatképesség vizsgálat és
 • Statisztikai folyamatkontroll.

A képzés során ezen kívül megismeri a teljes DMAIC folyamatot és azt is miként kapcsolható össze a Lean sebesség és a Six Sigma minőség.

Valamint profi Minitab elemző válik Önből lenyűgözve vevőjét, főnökét és munkatársait és készíthet az alábbihoz hasonló elemzéseket:
Egymintás t-próba + varianciaanalízis<br />


A Lean Six Sigma képzés során megszerezhető kompetencia:

Folyamatfejlesztés statisztikai eszközökkel a DMAIC módszer alapján. Six Sigma strukturált problémamegoldási eljárás azokban az esetekben alkalmazható sikerrel, amikor a probléma gyökéroka nem egyértelműen meghatározható például a 7 elemi eszközzel, vagy a lean módszerrel, s a hiba mértékét, illetve az ingadozást kívánjuk csökkenteni a vevői igény optimális kielégítése érdekében. A hallgatók a képzés végére képesek lesznek nemcsak projekt indítására, hanem lean six sigma eszközökkel való probléma feltárásra és megszűntetésére fenntartható módon.

Tekintse meg rövid, a Six Sigma módszert dióhéjban bemutató videót:


Ágazat megnevezése, a képzés célcsoportja:

Ágazat független, magánszemélyek, vállalatok és civil szervezetek részére.

A Lean Six Sigma képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Középfokú iskolai végzettség

 • Betöltött 18. életév

 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat

 • Belső motiváció a képzésen való részvételre

 • A csoportmunkára alkalmas személyiség

 • Six Sigma Yellow Belt oklevél, illetve valamilyen problémamegoldó módszer ismerete előnyt jelent


Tervezett képzési idő:
Egy modul teljes képzési ideje: 80 óra (10 nap)
A képzés napi időbeosztása: 8 óra /nap
A képzés intenzitása: külön ütemterv szerint

A Lean Six Sigma képzés módszere:
A képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.
Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók.
A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el.
Elméleti képzés aránya: 50 % / 40 óra
Gyakorlati képzés aránya: 50 % / 40  óra

Csoport létszám
Minimum: 10 fő
Maximum 15 fő

A Lean Six Sigma képzés célja:
A résztvevők ismerjék meg és biztonsággal használják a mindennapos problémamegoldásban a Lean Six Sigma eszközrendszert önállóan, vagy akár együtt más folyamatfejlesztő módszerekkel.

Tananyag egysége, tartalma:

A tananyag alapvetően 5 részre tagolódik:

1. Probléma definiálása
2. Mérés
3. Analízis
4. Fejlesztés
5. Kontroll

Az 1. rész (Definiálás) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Projekt alapító okirat elkészítése és a projektindítás 5 feltétele

 • SMART célok kialakítása

 • SIPOC ábra

 • Mérőszám és cél definiálása


A 2. rész (Mérés) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Folyamatábra elkészítése

 • Ok-okozat mátrix

 • FMEA (a Cash Flow Navigátor Kft tulajdona ez a dokumentum

 • Statisztika alapok

 • Mérőrendszer analízis

 • Folyamatképesség számítás


A 3. rész (Analízis) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Analízis grafikonokkal vizuálisan

 • Statisztikai elemzés módszerei

 • Mintanagyság meghatározása)

 • Hipotézis vizsgálat


A 4. rész (Fejlesztés) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Megoldási lehetőségek keresése, rangsorolása

 • Korreláció, regresszió számítás

 • Tervezett kísérlet (DOE)


Az 5. rész (Kontroll) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Kontroll terv elkészítése

 • Statisztikai folyamatkontroll

 • Hibamentes gyártás

 • Fenntarthatóság biztosításának lean eszközei


A képzés során a résztvevők számára jár:

 • A Lean Six Sigma folyamatfejlesztés kézikönyve a szerző által dedikálva (430 oldal)
 • A tréning ideje alatt és azt követő 12 hónapban ingyenes hozzáférés az e-learning portálhoz
 • 50+ Minitab videó
 • Foylamatábrák, ellenőrző listák
 • Lean Six Sigma esettanulmányok
 • Interaktív kvízkérdések az egyes mérföldkövek végén
 • Összesen 5 óra Skype konzultáció a tanulóprojekt sikeres lezárásához


Felhasznált szakirodalom:

 • Fehér Norbert: A Lean Six Sigma folyamatfejlesztés kézikönyve

 • Thomas Pyzdek: Six Sigma

 • Douglas Montgomery: Design and Analysis of Experiments

 • Lean Six Sigma Pocket Toolbox

 • Lean Six Sigma for Service

 • Introduction to engineering Statistics and Six Sigma


Internet

www.cashflownavigator.hu
www.isixsigma.com


Six Sigma képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:
Tárgyi feltételek:

 • Tábla, flipchart (előadónak  + csoportonként 1-1)

 • Minitab szoftver (próbaverzió is elég)

 • MS Excel

 • Projektor

 • Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek


A képzés költsége 370.000 Ft / fő + ÁFA.

Ajánlatkérés Six Sigma képzésre:


A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. Lean Six Sigma filozófiája: A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft - egyesek szerint Magyarország legfelkészültebb és legjobb ár-érték arányt nyújtó Six Sigma képzési és tanácsadási szolgáltatója - vallja, hogy hazánkban működő termelővállalatok és szolgáltatók számára kulcs üzleti folyamataik javításához és versenyképességük megtartásához elengedhetetlen a korszerű folyamatfejlesztő és minőségjavító módszerek, technikák ismerete, mint pédául a Lean Six Sigma módszer. Célja, hogy Lean Six Sigma folyamatfejlesztési, illetve problémamegoldó módszerek oktatásával, kihelyezett Lean Six Sigma képzések tartásával, továbbá Lean Six Sigma projektek vezetésével és Six Sigma projektek mentorálásával az e területen dolgozó szakemberek számára támogatást nyújtson folyamatfejlesztési, minőségjavítási tanácsadás révén. Ezáltal a Lean Six Sigma tanácsadásban résztvevő vállalatok versenyképessége javul, hatékonyabban és veszteségmentesen képesek kulcs üzleti folyamataikat működtetni, meglévő vevőik igényeit kielégíteni, vagy új piacokat megszerezni és hosszútávon fenntartani. Six Sigma Green Belt és Six Sigma Black Belt képzések segítségével tanuló szervezetté a Six Sigma tanácsadásban résztvevő vállalat tanuló szervezetté alakul át, így a munkatársak motiváltsága megnő, kreatívabb, jobb problémamegoldókká válnak. Six Sigma képzés és projektmenedzsment során a résztvevők megismerkednek a DMAIC folyamat lépéseivel egészen a projekt alapító okirat készítésétől, a folyamattérkép megrajzolását követően, a mérőrendszer analízissel, vagy angolul gage R&R-ral. Six Sigma projektjükben statisztikai adatgyűjtést követően folyamatképességet számítanak, hipotéziseket fogalmaznak meg, amelyeket statisztikai elemzésekkel fogadnak el, vagy cáfolnak meg, hogy a kulcs folyamatot jellemző probléma gyökéroka feltárásra kerüljön. A megoldás helyességét statisztikai módszerekkel ellenőrzik, s végül a Lean Six Sigma projekt eredményeket statisztikai folyamat kontroll grafikonokkal (SPC grafikon) ellenőrzik, s a Six Sigma projekt szempontjából kritikus inputokra toleranciákat, illetve kontroll tervet határoznak meg. A Lean Six Sigma projekt végrehajtása során részletesebben ismerik meg az üzleti folyamatokat, feltárásra kerülnek újabb folyamatfejlesztési lehetőségek, amelyekre újabb Lean Six Sigma projektet indíthatnak ezáltal valódi folyamatos folyamatfejlesztést végrehajtó tanuló vállalattá válik a szervezet.

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerree-mail: info@cashflownavigator.huTel: +36 30 650 7588

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz